FAQ

Hva er et ferdigtegnet hus og hvordan realiserer jeg drømmen med å bygge det?

Et ferdigtegnet hus er en rekke dokumenter, som er optimalisert slik at ferdigstillelsen av huset tar minimalt med tid. Dette betyr at alle de tegnede husene har et ferdig utgangspunkt i oppbygging og rominndeling. Likevel må husene tilpasses de forsjellige eiendommer og myndighetskrav. Alle underentreprenører og leverandører, som rørlegger, elektriker etc.må planlegges spesielt.

Kan jeg få godkjent byggesøknad med på kjøpet?

Ja, prosessen med å få godkjent byggesøknad er med i prisen. Dette betyr at når du har valgt et hus, kan du sende oss situasjonskart over eiendommen og de kommunale bestemmelsene for denne (helst digitalt, men per post går også bra), så vil vi tilpasse huset slik at det passer perfekt for din eiendom. Vi følger også opp byggesøknaden til godkjennelse og til igangsetting er klar.

Kan jeg endre det ytre utrykket på et hus?

Ja, hvis du vil kan vi vise deg de forskjellige materialvalgene du har. Merk deg; ingen justeringer av bærevegger, vindu og dører kan gjøres. Det vil si at fasadeveggenes oppbygging og dimensjoner i utgangspunktet ikke kan endres. Du har likevel stor mulighet til å forme huset ditt ved valg av type kledning, tak, vinduer og dører.

Kan jeg endre det indre utrykket på et hus?

Ja, til en viss grad, så lenge det ikke går utover bæresystemplanen for det valgte huset, flytting av vinduer, trapper osv. For eksempel, du kan gjøre et rom mindre og et annet større.

Kan jeg likevel endre den bærende strukturen av huset?

Endring av størrelsen på huset i sin helhet, så vel som posisjonen av utvendige og innvendige bærende vegger vil påvirke prisen av prosjektet. Du kan likevel fritt velge materialer på vegger, himlinger, tak etc. uten ekstra kostnad. For eksempel, om huset hovedsakelig skal bygges av trevirke eller mur er opp til deg. De fleste husene er pre-designet på en slik måte som gjør at du kan bygge dem ved hjelp av en hvilken som helst type konvensjonell byggemateriale.

Hva er inkludert i dokumentmappen?

Den endelige dokumentasjon, som overleveres til deg, vil bestå av følgende:

  • Situasjonsplan
  • etasjeplaner
  • fasadetegninger
  • snitt (så mange som behøves)
  • følgebrev
  • byggesøknad

Er det andre kostnader i tillegg til prosjektprisen?

Vær oppmerksom på at vår prosjektpris kun inkluderer ovennevnte dokumenter og godkjennelse av byggesøknaden. Det vil kunne bli ekstra kostnader avhengig av dine lokale myndigheter, eventuelle ekstra påkrevde tekniske dokumenter, merverdiavgift etc. Alle kostnader fra oss vil bli oppført i en avtale, inngått med hver klient før oppstart av prosessen.