Fauske

Bygningstype: 
Enebolig

Størrelse: 
138m²

Antall etasjer: 
1

Stil: 
Klassisk

Antall rom: 
4

Type tak: 
Saltak

Etasjeplaner: 
https://www.norskehusprosjekt.eu/sites/default/files/1_etasje_36.pdf